HR-Rekrytering

Låt oss stärka upp din HR-organisation. Vi har förutsättningarna att hitta rätt person.

FEM HR är det nischade bolaget med seniora HR-konsulter som samlat all HR-kunskap och unika nätverk under ett tak.

Vi genomför rekryteringar av ledare, specialister och styrelseledamöter inom HR. Vi genomför även second opinion och assessment.

Vi kan HR

Med erfarenhet från olika befattningar inom HR är vi väl insatta i de roller och utmaningar som företag, stora som små, ställs inför. Vi har erfarenheten och kompetensen och därmed de bästa förutsättningarna att snabbt förstå dina behov.

Första mötet avgörande

Det första mötet är avgörande för den fortsatta processen och för att uppnå ett bra resultat. Vid behovsanalysen lägger vi stort fokus vid att lära känna ert företag – värderingar, varumärke och ambitioner. Vi går noggrant igenom kravprofilen och ställer utforskande frågor. Gemensamt kommer vi fram till den kompetens och personlighet som är relevant för den aktuella rollen.

Nära dialog

För att underlätta rekryteringsprocessen, har vi regelbundna avstämningar både med dig och aktuella kandidater. Vi lägger stor vikt vid en nära dialog, så att du kan känna dig trygg med processens framsteg.

Unikt HR nätverk

Vi har genom åren byggt upp ett unikt HR-nätverk, i flera fall har vi varit kollegor med våra kandidater eller fått dem genom rekommendation.

I andra fall arbetar vi med search och genomför en grundlig kartläggning. Med moderna verktyg söker vi upp och utvärderar kandidater med rätt kvalifikationer.

Samlad bedömning

Vi genomför djupintervjuer med anpassade frågor utifrån framtagen kravprofil. Därefter kompletterar vi med arbetspsykologiska tester för att få en samlad bild av kandidaterna. Sist men inte minst tar vi noggranna referenser och säkerställer att kompetens och personlighet stämmer med det kandidaten presenterat.

Personlig återkoppling

Vi vill ge ett personligt bemötande och det är viktigt att man som kandidat känner sig väl omhändertagen, oavsett om man blivit erbjuden rollen eller ej. Av det skälet, ger vi personlig återkoppling till alla kandidater som vi intervjuat.

Typiska roller vi rekryterar till

Vi genomför rekryteringar av

Förutom rekrytering och search erbjuder vi även second opinion och assessment.

Second opinion

Vi ser till att du får professionell hjälp med det sista steget i din rekryteringsprocess, exempelvis när du behöver en bedömning av slutkandidaterna eller bara vill försäkra dig om att rätt person blir vald.

Assessment

Vi hjälper dig att avgöra om en person kommer att vara framgångsrik i en specifik roll. På detta sätt kan ni minimera risken för en felrekrytering och dessutom ta reda på vad som behövs för att skapa bättre förutsättningar för att en person ska lyckas i sin roll. Både när det gäller en nyrekrytering eller en medarbetare som är aktuell för en ny roll inom företaget.

Inget är för stort eller för litet

Vi kan lova att vad du än behöver hjälp med inom HR så har vi lösningen. Inget är för stort eller för litet, för enkelt eller för svårt. Vi fixar det.

Frågor och svar: Hur vi assisterar våra kunder med HR-rekrytering

En rekryteringsprocess kan variera i tid beroende på komplexitet i roll och vilka utvärderingsverktyg som används. Generellt kan en process uppgå till 8 veckor.

Vi hjälper gärna till med delar av en rekryteringsprocess. Det kan vara bedömning av slutkandidater, en så kallad second opinion eller hjälp med att screena ett större urval av kandidater.

Vi använder oss av olika utvärderingsmetoder som exempelvis arbetspsykologiska test under processens gång.  Vår erfarenhet säger dock att det första mötet med kunden är helt avgörande för den fortsatta processen och för att uppnå en bra matchning. Förutom noggrann genomgång av kravprofil, lägger vi stort fokus vid att lära känna företaget – kultur, varumärke och ambitioner. 

Digitaliseringens framfart har inneburit fantastiska förutsättningar och effektiviseringar inom rekryteringsmarknaden. Men i den framfarten har man tappat något viktigt på vägen. Idag vittnar många om brister på personlig återkoppling i rekryteringsprocesser. Det vill vi göra något åt. Vi tror att en nära dialog och personlig återkoppling gentemot kund och kandidat skapar en positiv upplevelse och inte minst ökar möjligheterna för att kandidater rekommenderar en potentiell arbetsgivare vidare, oavsett om de erbjudits rollen eller ej.